Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Lipowej

logo BIP

Wójt Gminy Lipowa

 

Wójt Gminy Lipowa

JAN GÓRA

Tel. (+48 33) 860-15-50

Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
we wtorki w godzinach 1100 -1530