Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Lipowej

logo BIP

Inicjatywa Sołecka 2023

Uprzejmie informujemy, iż zadanie pn.: "Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Leśna w nowe urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury” zostało zrealizowanie w ramach pomocy jaką Gmina Lipowa otrzymała ze środków Województwa Śląskiego w związku z udziałem w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023r.

 W celu uatrakcyjnienia placu, który znajduje się w m. Leśna obok Biblioteki  i stanowi istotne dla wszystkich Mieszkańców sołectwa miejsce, zlikwidowano stare zużyte urządzenia i zakupiono nowe tj. : zestaw zabawowy z dwiema zjeżdżalniami, karuzelę, huśtawkę wagową typu ,,ważka”, trampolinę oraz bujaki. Aby zapewnić miejsce do odpoczynku dla odwiedzających plac zabaw zakupiono elementy małej architektury: ławki oraz ławkostół. Dodatkowo by zapewnić strefę bezpieczną pod nowymi urządzeniami zabawowymi zamontowano także zakupioną nawierzchnię z mat gumowych oraz stojak na rowery.

Plac zabaw w Leśnej jest atrakcyjnym miejscem wspólnych zabaw, aktywności ruchowej i społecznej dla dzieci oraz wszystkich mieszkańców Sołectwa Leśna.