Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Lipowej

logo BIP

Inicjatywa Sołecka 2022

Uprzejmie informujemy, iż zadanie pn.: "Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Sienna poprzez likwidację starych i zakup nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury oraz doposażenie istniejącego boiska do siatkówki plażowej w piłkochwyty." zostało zrealizowanie w ramach pomocy jaką Gmina Lipowa otrzymała ze środków Województwa Śląskiego w związku z udziałem w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2022r. W celu uatrakcyjnienia placu, który znajduje się w pobliżu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz stanowi istotne dla wszystkich Mieszkańców b-Sołectwa miejsce, zakupione zostały: zestaw zabawowy z dwiema zjeżdżalniami, bujaczki, huśtawka "bocianie gniazdo", karuzela, zestaw linowy do wspinaczki. W celu uatrakcyjnienia placu zabaw zakupiono również dwie ławki stanowiące miejsce odpoczynku zwłaszcza dla odwiedzających plac zabaw dzieci i dorosłych. W celu zapewnienia strefy bezpiecznej pod zamontowanymi urządzeniami, zakupiona i zamontowana została nawierzchnia z mat gumowych. Ponadto, na terenie Placu 400-lecia wsi Sienna zamontowano piłkochwyty, które zapewnią bezpieczeństwo użytkujących boisko do siatkówki plażowej. Znajdujące się na jego terenie siłownia polowa, boisko do koszykówki, piłki plażowej i alejka z ławkami, wyposażone w nowe urządzenia zabawowe, elementy małej architektury oraz piłkochwyty, stały się atrakcyjnym miejscem wspólnych zabaw, aktywności ruchowej i społecznej dla dzieci oraz wszystkich mieszkańców Sołectwa Sienna.