Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Lipowej

logo BIP

GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY

  1. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego lub najem socjalny lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Lipowa

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy                           i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611  ze zm.),                             Uchwała  nr XXXV/251/21 Rady Gminy Lipowa z dnia 30.04.2021r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipowa

Miejsce: Referat Infrastruktury, pok. nr 3.

Informacja: 33 860 15 33

                      33 860 15 34

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek
  • Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego
  • Oświadczenie o stanie majątkowym

Termin załatwienia sprawy: 30 dni