Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Lipowej

logo BIP

Komisje Rady Gminy

Komisja Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów:
1) Jan Sołtysik - Przewodniczący Komisji
2) Ewa Urbańska - Zastępca Przewodniczacego Komisji
3) Czesław Miklusiak - członek
4) Piotr Wandzel - członek
5) Andrzej Binda - członek
6) Maria Binda - Sapeta - członek
7) Ewa Jasek - członek
8) Piotr Caputa - członek


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych:
1) Włodzimierz Jezutek - Przewodniczący Komisji
2) Ewa Legut - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Jan Caputa - członek
4) Tadeusz Pawlus - członek
5) Katarzyna Skrzypek - członek
6) Krystyna Małysa - Brodka

Komisja Rewizyjna

1) Czesław Miklusiak– przewodniczący

2) Jerzy Łodziana - zastępca przewodniczącego

3) Ewa Urbańska– członek komisji

4) Ewa Jasek - członek komisji

5) Piotr Caputa - członek komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Piotr Caputa– przewodniczący

2) Maria Binda-Sapeta - zastępca przewodniczącego

3) Tadeusz Pawlus– członek komisji

4) Jan Caputa - członek komisji

5) Jerzy Łodziana - członek komisji