Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Lipowej

logo BIP

Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna 

1)Dariusz Kiełbas– przewodniczący

2) Maria Piela - zastępca przewodniczącego

3) Tadeusz Pawlus.– członek komisji

4)Sylwia Mika-Legień– członek komisji

5)Grzegorz Wieczorek– członek komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Grzegorz Wieczorek  przewodniczący

2) Piotr Wandzel.- zastępca przewodniczącego

3) Tomasz Koman– członek komisji

4) Ewa Jasek.– członek komisji

5) Szymon Habdas.– członek komisji

Komisja Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów

1) Sylwia Mika- Legień– przewodniczący

2) Jan Sołtysik  zastępca przewodniczącego

3)Janusz Szymański– członek komisji

4)Ewa Jasek– członek komisji

5)Łukasz Damek– członek komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Promocji

1) Janusz Szymański– przewodniczący

2) Łukasz Hańderek- zastępca przewodniczącego

3)Tomasz Koman– członek komisji

4) Jan Sołtysik– członek komisji

5)Maria Piela– członek komisji

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu i Spraw Społecznych

1) Szymon Habdas– przewodniczący

2) Łukasz Hańderek- zastępca przewodniczącego

3)Piotr Wandzel– członek komisji

4)Włodzimierz Jezutek .– członek komisji

5)Krzysztof Kiś- członek komisji