Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Lipowej

logo BIP

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

 

OBOWIĄZKI UTRZYMUJĄCEGO ZWIERZĘ DOMOWE

ZE WZGLĘDU NA ZIMĘ I MROZY PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKACH WŁAŚCICIELI WZGLĘDEM SWOICH ZWIERZĄT.

Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt, kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9 ustawy podlega karze aresztu albo grzywny. 

Pamiętajmy, każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

WŁAŚCIWY DOZÓR NAD ZWIERZĘTAMI

Apelujemy do wszystkich właścicieli psów o należyty ich  dozór. Często psy poruszające się bez właściwej opieki i kontroli właściciela, podbiegają do dzieci powodując ich zagrożenie. Prosimy o nie lekceważenie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla Gminy Lipowa.

Zwracam także uwagę, iż psy „łagodne, przyjazne i małe”  także powodują strach u dzieci, dlatego odwołuje się do rozsądku właścicieli i zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad posiadanymi zwierzętami.

Zgodnie z przepisami za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, właściciel podlega karze grzywny.