Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Lipowej

logo BIP

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lipowa na lata 2022-2040