Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 kwietnia 2018 11:06 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Siedziba Ośrodka:

Lipowa, ul. Wiejska 40, 34-324 Lipowa


Telefon: 033 867 13 29

Fax: 033 867 19 19


http://www.gopslipowa.naszops.pl/

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest realizowanie pomocy społecznej poprzez:

1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,

2. pracę socjalną,

3. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

4. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

5. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


Ośrodkiem kieruje Kierownik GOPS, jest odpowiedzialny za działalność placówki. Nadzoruje całość prowadzonych przez GOPS zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację przed Wójtem Gminy Lipowa.Struktura wewnętrzna Ośrodka.


W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej wchodzą:


1. Kierownik -1etat

2. Główna księgowa -1etat

3. Pracownicy socjalni /specjaliści pracy socjalnej/ -3 etaty

4. Podinspektor -1 etat

5. Pracownicy realizujący świadczenia rodzinne

- inspektor -1etat

- referent -1etat

6. Opiekun -1etatGodziny pracy:


Ośrodek pracuje codziennie /od poniedziałku do piątku/ w godzinach 7:00 do 15:00


Kierownik Ośrodka w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w godzinach pracy Ośrodka.


Pracownicy socjalni przyjmują interesantów codziennie do godziny 11:00

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie