Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 13 grudnia 2018 14:43 | wersja 4 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji w sprawie oświetlenia w Lipowej (ul. Barwna, ul. Rysia, ul. Popielata)

  Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji w sprawie oświetlenia w Lipowej (ul. Barwna, ul. Rysia, ul. Popielata)

  Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

  • brak wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

  Przedmiot (…)

  przeczytaj całość »

 2. 11 grudnia 2018 10:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  UCHWAŁA NR II/17/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

  UCHWAŁA NR II/17/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

  przeczytaj całość »

 3. 11 grudnia 2018 10:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik

  UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik

  przeczytaj całość »

 4. 11 grudnia 2018 10:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  UCHWAŁA NR II/15/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipowa i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu”.

  UCHWAŁA NR II/15/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipowa i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu”.

  przeczytaj całość »

 5. 11 grudnia 2018 10:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  UCHWAŁA NR II/12/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr LV/403/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

  UCHWAŁA NR II/12/18 RADY GMINY LIPOWA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr LV/403/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie