Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 24 kwietnia 2018 13:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa

  Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1073 z poźn. zm.), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o (…)

  przeczytaj całość »

 2. 24 kwietnia 2018 11:11 | wersja 5 | Ten dokument ma 15 załączników 15

  Przetarg

  Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5- cio oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

  Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5- cio oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

  Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-202


  przeczytaj całość »

 3. 20 kwietnia 2018 13:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 14 załączników 14

  Przetarg

  Budowa placu zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5-cio oddziałowego wraz infrastrukturą towarzyszącą

  Budowa placu zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5-cio oddziałowego wraz infrastrukturą towarzyszącą

  Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  przeczytaj całość »

 4. 20 kwietnia 2018 12:03 | wersja 3 | Ten dokument ma 17 załączników 17

  Przetarg

  Budowa placu zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5-cio oddziałowego wraz infrastrukturą towarzyszącą

  Budowa placu zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5-cio oddziałowego wraz infrastrukturą towarzyszącą

  Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  przeczytaj całość »

 5. 20 kwietnia 2018 11:24 | wersja 6 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zakład Gospodarki Komunalnej

  Zakład Gospodarki Komunalnej

  Na mocy Uchwały nr XXX/184/2016 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 listopada 2016 r została utworzona jednostka budżetowa pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipowej, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 1stycznia 2017 r.


  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie