Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Lipowej

Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Lipowa II etap

W dniu 16.11.2022 roku Wójt Gminy Lipowa podpisał umowę na realizację zadania pn.: " Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa". Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest Pan Jan Nowak, prowadzący dziłalność gosodarczą pod nazwą Nowak Jan Firma Handlowo-Usługowa z siedzibą 43-243 Wisła Wielka ul. Cieszyńska 116. 

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU " RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH" W KWOCIE 5.700.000,00ZŁ co stanowi 90,60% ostatecznej wartości inwestycji. 

W ramach realizacji zadania przewiduje się przebudowę i remont dróg: ( wykaz w załączeniu).

Wykaz dróg

 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-03-20 Referat Infrastruktury 2023-03-20 09:36:34
(Marta Jakóbiec)
2023-03-20 09:36:34
(Marta Jakóbiec)