Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2017 09:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lipowa

W dniu 27 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa.

Porządek posiedzenia komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipowa na 2017 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2018 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 – 2028
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lipowa a Miastem Bielsko – Biała.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w Lipowej.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi pana G.T. na Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Twardorzeczce.
10. Postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Janusz Szymański


Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska
Grażyna Urbaś


Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy
Krystyna Małysa – Brodka


Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki.
Piotr Śliwa

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie