Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 marca 2018 15:04 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lipowa

W dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa.

Porządek posiedzenia komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości Nr 869/6 położonej w Twardorzeczce na rzecz Gminy Lipowa.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości Nr 871/2 położonej w Twardorzeczce na rzecz Gminy Lipowa.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości Nr 870/4 położonej w Twardorzeczce na rzecz Gminy Lipowa.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości Nr 873/2 położonej w Twardorzeczce na rzecz Gminy Lipowa.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Leśnej.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Lipowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczb radnych wybieranych w każdym okręgu.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom powiatowym na terenie sołectwa Lipowa – przysiółek Jaski oraz Brzeziny w Gminie Lipowa.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie sołectwa Lipowa – przysiółek Jaski oraz Brzeziny w Gminie Lipowa.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołectwa Lipowa – przysiółek Jaski oraz Brzeziny w Gminie Lipowa.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipowa na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku”.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2018 roku.
15. Analiza dochodów i wydatków z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok.
16. Analiza dochodów i wydatków z tytułu zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę za 2017 rok.
17. Analiza działań i form promocji w gminie za 2017 rok.
18. Informacja o funkcjonowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej za 2017 rok.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Janusz Szymański
Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska
Grażyna Urbaś
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy
Krystyna Małysa – Brodka
Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki.
Piotr Śliwa

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie