Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 maja 2018 09:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

W dniu 11.05.2018 r. o godz. 8.30 (piątek) w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Analiza pism złożonych przez Pana G.T do Rady Gminy Lipowa.
4. Zaopiniowanie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2017 r., wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi z wykonania budżetu.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Halina KrywultBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie