Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 września 2017 10:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

W dniu 08.09.2017r. o godz. 8.00 (piątek) w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenie.

3. Analiza realizacji dochodów podatkowych za 2016 rok.

4. Kontrola w zakresie wykonania budżetu Gminy za I –e półrocze 2017 r.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Halina Krywult

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie