Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 lutego 2018 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy

W dniu 27.02.2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Wprowadzenie zmian do uchwały Nr XLIII/307/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2017 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie uczniów z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lipowa.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Leśnej poprzez zmianę siedziby.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Leśnej.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy
Krystyna Małysa - Brodka

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie