Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 września 2017 12:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Zawiadamiam, że w dniu 27.09.2017 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.Analiza sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za I-e półrocze 2017 r.

4.Analiza dochodów i wydatków z tytułu zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę za I – e półrocze 2017 r.

5.Informacja dotycząca inwestycji realizowanych w pierwszym półroczu 2017 r.

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028.

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołectwa Twardorzeczka w Gminie Lipowa.

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom powiatowym na terenie sołectwa Twardorzeczka w Gminie Lipowa.

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom prywatnym na terenie sołectwa Twardorzeczka w Gminie Lipowa.

11.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

12.Zapytania i wolne wnioski.

13.Zamknięcie posiedzenia.


Zastępca Przewodniczącej

Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

Grażyna Urbaś

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie