Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 września 2017 11:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska.

Zawiadamiam, że w dniu 27.09.2017 r. o godz. 8.30w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.Informacja o działalności na terenie Gminy doradców rolniczych.

4.Wsparcie polskiego rolnictwa przez Fundusze Europejskie.

5.Informacja o regulacji stanu prawnego dróg.

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołectwa Twardorzeczka w Gminie Lipowa.

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom powiatowym na terenie sołectwa Twardorzeczka w Gminie Lipowa.

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom prywatnym na terenie sołectwa Twardorzeczka w Gminie Lipowa.

9.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

10.Zapytania i wolne wnioski.

11.Zamknięcie posiedzenia.


Zastępca Przewodniczącej

Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

Grażyna Urbaś

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie