Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 kwietnia 2019 12:53 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i sprawy obronne

Mariusz Gruszka - podinspektor

I piętro, pok. nr 8

tel. 33 860 15 65

e-mail: m.gruszka@lipowa.plObowiązki z zakresu ustawy o ochronie przeciwpożarowej:

1)prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie.

2)prowadzenie spraw w przedmiocie wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, badań lekarskich strażaków ochotników i zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP.

3)wykonywanie innych zleconych zadań z zakresu spraw przeciwpożarowych


Obowiązki z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:

1)udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej.

2)prowadzenie spraw związanych z zorganizowaniem doręczania dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej w trybie akcji kurierskiej oraz rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

3).Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie