Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 lipca 2014 11:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zadłużenie gminy

Wysokość zadłużenia gminy na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 13 931 786,73 zł, co stanowiło 47,1% wykonanych dochodów. Nie odnotowano wyłączeń przewidzianych w art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (Dz.U. Z 2005 nr 249 poz.2104 ze zm.)

Wysokość zadłużenia gminy na dzień 30.06.2014 r. wyniosła 13 960 136,73 zł

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie