Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lutego 2019 10:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2204)

Wójt Gminy Lipowa

Podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 10 lat, gruntu o pow. 2,052 ha, stanowiący działki o numerze ewidencyjnym 1387/3, 1146/1, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1399 położone w Leśnej, stanowiące własność Gminy Lipowa.

1.Stan prawny: własność Gminy Lipowa, księga wieczysta: BB1Z/00083238/0, BB1Z/00036631/1

2.Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 2,052 m2,

3.Opis nieruchomości: teren płaski, z dogodnym dojazdem,

4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny usług sportu i rekreacji w zabudowie ekstensywnej,

5.Czynsz dzierżawny: 5 zł + 23 % VAT, w stosunku miesięcznym,

6.Termin wnoszenia opłat: na podstawie faktury, w terminie do końca I kwartału;

7.Zasady aktualizacji opłat: Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa,

8.Cel dzierżawy: boisko sportowe,

9.Czas trwania dzierżawy: 10 lat

10.Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie 21 dni, podczas, których ogłoszenie

będzie podane do publicznej wiadomości.


Wójt Gminy Lipowa

Jan Góra


Lipowa, dnia 06.02.2019r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie