Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lipca 2014 14:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy

w Lipowej

KARTA USŁUGI

RI

Referat Infrastruktury

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki
w planie zagospodarowania przestrzennego

NAZWA USŁUGI

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.2012.647 j.t./

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Realizacja zamówienia po złożeniu stosownego kompletnego wniosku

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY / ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Lipowej

Punkt Obsługi Klienta

tel. 33 860 00 20, 33 860 15 55

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
  • mapa ewidencyjna lub sytuacyjno- wysokościowa określająca lokalizację działki
  • opłata skarbowa

WNIOSKI DO POBRANIA

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia

OPŁATY

  • Oplata skarbowa na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – /Dz.U.2012.1282 j.t./, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
  • od wydania zaświadczenia 17 zł

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki jest wydawane w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Odbiór osobiście, bądź za pośrednictwem poczty pod wskazany adres, po wcześniejszym uregulowaniu opłaty

OSOBY DO KONTAKTU

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak trybu odwoławczego.

UWAGI

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie