Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

29 kwietnia 2019 13:21 | wersja 14 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

TRANSMISJA Z SESJI RADY GMINY LIPOWA

Administratorem danych dotyczących nagrań sesji Rady Gminy jest Gmina Lipowa ul Wiejska 44, 34-324 Lipowa.

Kontakt w sprawie nagrań Biuro Rady tel. 33 860 15 52
Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku osób widocznych na tych nagraniach) jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym zgodnie, z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@lipowa.pl. Każdy ma prawo dostępu do danych, prawo sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie podlegają profilowaniu. Nagrania będą przechowywane przez okres 5 lat.

 

20 listopada 2018 09:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

TRANSMISJA Z SESJI RADY GMINY LIPOWA z dnia 19.11.2018

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o Samorządzie Gminnym nakładającymi na organy gminy obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady gminy informujemy, że transmisje odbywać się będą na kanale YOUTUBE pod adresem:

I Sesja Rady Gminy Lipowa 19.11.2018 r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie