Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 października 2019 09:40 | wersja 20 | Ten dokument ma 0 załączników 0

TRANSMISJA Z SESJI RADY GMINY LIPOWA

Administratorem danych dotyczących nagrań sesji Rady Gminy jest Gmina Lipowa ul Wiejska 44, 34-324 Lipowa.

Kontakt w sprawie nagrań Biuro Rady tel. 33 860 15 52
Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku osób widocznych na tych nagraniach) jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym zgodnie, z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@lipowa.pl. Każdy ma prawo dostępu do danych, prawo sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie podlegają profilowaniu. Nagrania będą przechowywane przez okres 5 lat.

Transmisje Sesji obrad Rady Gminy można oglądać
pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UC-38oxyq50RNAQFZb5_660wI Sesja Rady Gminy Lipowa 19.11.2018 r.

II Sesja Rady Gminy Lipowa 28.11.2018 r.

III Sesja Rady Gminy Lipowa 28.12.2018 r.

IV Sesja Rady Gminy Lipowa 24.01.2019 r.

V Sesja Rady Gminy Lipowa 28.02.2019 r.

VI Sesja Rady Gminy Lipowa 28.03.2019 r.

VII Sesja Rady Gminy Lipowa 25.04. 2019 r.

VIII Sesja Rady Gminy Lipowa 30.05.2019 r.

IX Sesja Rady Gminy Lipowa 17.06.2019 r.

X Sesja Rady Gminy Lipowa 27.06.2019 r.

XI Sesja Rady Gminy Lipowa 08.08.2019 r.

XII Sesja Rady Gminy Lipowa 29.08.2019 r.

XIII Sesja Rady Gminy Lipowa 26.09.2019 r.

XIV Sesja Rady Gminy Lipowa 18.10.2019 r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie