Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 800

 1. 9 października 2019 08:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  Uchwała Nr XIII/116/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w Uchwale nr III/21/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2032 .

  Uchwała Nr XIII/116/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w Uchwale nr III/21/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2032 .

  przeczytaj całość »

 2. 2 października 2019 10:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XIII/118/19 RADY GMINY LIPOWA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/106/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola w Leśnej poprzez zmianę siedziby.

  UCHWAŁA NR XIII/118/19 RADY GMINY LIPOWA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/106/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola w Leśnej poprzez zmianę siedziby.

  przeczytaj całość »

 3. 2 października 2019 10:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XIII/117/19 RADY GMINY LIPOWA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr III/22/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2019 r.

  UCHWAŁA NR XIII/117/19 RADY GMINY LIPOWA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr III/22/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2019 r.

  przeczytaj całość »

 4. 4 września 2019 10:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w Uchwale nr III/21/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2032 .

  Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w Uchwale nr III/21/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2032 .

  przeczytaj całość »

 5. 3 września 2019 09:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XII/115/19 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027

  UCHWAŁA NR XII/115/19 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027

  przeczytaj całość »

 6. 3 września 2019 09:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XII/114/19 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa dla terenów położonych w sołectwach Lipowa, Twardorzeczka i Leśna.

  UCHWAŁA NR XII/114/19 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa dla terenów położonych w sołectwach Lipowa, Twardorzeczka i Leśna.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie