Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 sierpnia 2017 14:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sprzedaż i wydzierżawienie nieruchomości

Ogłoszenie o przeznaczeniu do bezprzetargowej dzierżawy, części z działki nr 3240/7 w Lipowej,

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Lipowa działając na podstawie art.35ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz.2147 ), w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Lipowej,

o g ł a s z a

przeznaczenie do bezprzetargowej dzierżawy na okres 1 miesiąca, gruntu o pow. 40m 2 , stanowiącego część z działki o numerze ewidencyjnym 3240/7 położonej w Lipowej, stanowiąca własność Gminy Lipowa.

1.Stan prawny: własność Gminy Lipowa ,księga wieczysta nr BB1Z/000492356/2,

2.Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 40 m2,

3.Opis nieruchomości: teren równy, nieogrodzony, niezabudowany,

4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

15.5 UP/UC - usługi komercyjne lub /publiczne - teren ofertowy pod usługi handlu,

5. Czynsz dzierżawny wywoławczy: 6 zł netto/1 m2w stosunku miesięcznym + podatek VAT,

6.Termin wnoszenia opłat : na podstawie faktury w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

7. Zasady aktualizacji opłat : Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa,

8. Cel dzierżawy: pod działalność handlową,,

9. Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie 21 dni, podczas których ogłoszenie

będzie podane do publicznej wiadomości.

Lipowa, dnia 17.08.2017r..

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie