Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 czerwca 2017 13:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sprzedaż i wydzierżawienie nieruchomości

Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy, działek w Lipowej,

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Lipowa działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2147 ze zm. ),w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Lipowej,

o g ł a s z a

przeznaczenie do dzierżawy na okres 3 lat, działek o numerach ewidencyjnych:

1893/2 o pow. 2800m2 oraz numery ewidencyjne 1895/3 o pow. 6300 m2, objęte księgą wieczystą nr BB1Z/00075061/9 wszystkie położone w Lipowej, stanowiące własność Gminy Lipowa.

1.Stan prawny: własność Gminy Lipowa, księga wieczysta nr BB1Z/00075061/9,

2.Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 9100 m2,

3.Opis nieruchomości: teren płaski z dogodnym dojazdem,

4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: jednostka o symbolu 11.17 UpS - „Tereny Usług Sportu i Rekreacji”,

5. Roczny czynsz dzierżawy w wysokości: 74,00 zł brutto( w tym podatek VAT 23 %),

6.Termin wnoszenia opłat : czynsz dzierżawy płatny na podstawie otrzymanej faktury w I kwartale każdego roku.

7. Zasady aktualizacji opłat : Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa,

8. Cel dzierżawy :działalność sportowa,

9. Czas trwania dzierżawy: 3 lata,

10. Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie 21 dni, podczas których ogłoszenie

będzie podane do publicznej wiadomości,


Lipowa, dnia 01.06.2017r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie