Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

17 kwietnia 2018 10:18 | wersja 15 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Referat Finansowy

Skarbnik Gminy/Kierownik Referatu Finansowego

Elżbieta Kosiec

tel. 33 860 15 61

skarbnik@lipowa.pl
Księgowość budżetowa (wydatki)

Maria Pawlik

I piętro pok. 13

tel. 33 860 15 43

m.pawlik@lipowa.pl
Księgowość budżetowa (dochody)

Halina Piecuch - Inspektor

I piętro pok. 13

tel. 33 860 15 42

h.piecuch@lipowa.plKsięgowość podatkowa (podatek od środków transportowych, zwrot podatku akcyzowego)

Aneta Magiera - Inspektor

I piętro pok. 13

tel. 33 860 15 43

a.piecuch@lipowa.plWymiar podatków

Magdalena Caputa - Inspektor

tel. 33 860 15 44

I piętro pok. 13

m.caputa@lipowa.plKsięgowość podatkowa (egzekucja)

mgr Marta Zuziak - Inspektor

I piętro pok. 13

tel. 33 860 15 45

m.zuziak@lipowa.plObsługa kasowa

Grażyna Pietraszko - Inspektor

parter pok. 2

tel. 33 860 15 46

g.pietraszko@lipowa.pl


 

30 marca 2015 11:32 | wersja 8 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Finansowy

p.o. Kierownika Referatu Finansowego - Maria Pawlik

Księgowość budżetowa (wydatki)

I piętro pok. 12

tel. 33 860 15 43

m.pawlik@lipowa.plKsięgowość budżetowa (dochody)

Halina Piecuch - Inspektor

I piętro pok. 12

tel. 33 860 15 42

h.piecuch@lipowa.plKsięgowość podatkowa (podatek od środków transportowych, zwrot podatku akcyzowego)

mgr Aneta Magiera - Podinspektor (zastępstwo mgr Halina Knapek)

I piętro pok. 12

tel. 33 860 15 43

a.piecuch@lipowa.plWymiar podatków

mgr Magdalena Caputa - Inspektor

tel. 33 860 15 44

I piętro pok. 12

m.caputa@lipowa.plWymiar podatków

Monika Wandzel - Specjalista

I piętro pok. 12

tel. 33 860 15 44

m.wandzel@lipowa.plKsięgowość podatkowa (egzekucja)

mgr Marta Zuziak - Inspektor

I piętro pok. 12

tel. 33 860 15 45

m.zuziak@lipowa.plObsługa kasowa

Grażyna Pietraszko - Inspektor

parter pok. 2

tel. 33 860 15 46

g.pietraszko@lipowa.pl


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie