Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 maja 2019 07:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W dniu 17 maja 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenie.
3. Analiza skargi na Wójta Gminy Lipowa złożonej przez Pana G.T oraz przygotowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji /-/ Piotr CaputaBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie