Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 czerwca 2016 11:43 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - wraz z rozstrzygnięciem

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Centrum Aktywności Społecznej jako miejsce szkoleniowe służące do poprawy zatrudnialnościi aktywizacji społeczności lokalnej” zgłaszanego dokonkursu nr 9.2.2 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zgodnie z regulaminem konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie