Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 czerwca 2016 12:03 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Lipowa w ramach działania 9.2.2 RPO WSL 2014-2020 - unieważnienie

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. Centrum Aktywności Społecznej jako miejsce szkoleniowe służące do poprawy zatrudnialności i aktywizacji społecznej i lokalnej" w ramach konkursu 9.2.2 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie