Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 lutego 2019 14:30 | wersja 2 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipowa dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Lipowa

Wójt Gminy Lipowa zaprasza mieszkańców gminy Lipowa do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Lipowa.

Sposób, tryb i termin konsultacji określa zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Lipowa z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Lipowa oraz uchwała nr VI/21/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipowa.

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Lipowa uchwał w przedmiocie zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Lipowa.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach od 18.02.2019 r. do dnia 22.02.2019 r. włącznie.

Konsultacje przeprowadzone są w formie zebrania opinii, uwag i propozycji przesłane na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 12/2019 Wójta Gminy Lipowa z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Lipowa drogą elektroniczną na adres w.pawlus@lipowa.pl, lub osobiście w Urzędzie Gminy Lipowa, ul. Wiejska 44, w punkcie Obsługi Klienta

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Lipowa oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

UZASADNIENIE

Niniejsze konsultacje są przeprowadzane w związku z potrzebą zmiany uchwał nadających statuty poszczególnym sołectwom Gminy Lipowa, a to jest spowodowane zmianą przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie wydłużenia kadencji Wójta Gminy i Rady Gminy Lipowa, celem ujednolicenia kadencyjności wydłużonego do okresu 5 lat, w ocenie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego niezbędne stało się także wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej z 4 letniej na 5 letnią.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie