Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 3 września 2019 09:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XII/115/19 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027

  UCHWAŁA NR XII/115/19 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027

  przeczytaj całość »

 2. 3 września 2019 09:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XII/114/19 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa dla terenów położonych w sołectwach Lipowa, Twardorzeczka i Leśna.

  UCHWAŁA NR XII/114/19 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa dla terenów położonych w sołectwach Lipowa, Twardorzeczka i Leśna.

  przeczytaj całość »

 3. 3 września 2019 09:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XII/108/19 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/102/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

  UCHWAŁA NR XII/108/19 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/102/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

  przeczytaj całość »

 4. 3 września 2019 09:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XII/107/19 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/78/19 Rady Gminy Lipowa w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipowa, od dnia 1 września 2019 roku

  UCHWAŁA NR XII/107/19 RADY GMINY LIPOWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/78/19 Rady Gminy Lipowa w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipowa, od dnia 1 września 2019 roku

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie