Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 16 października 2019 13:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych

  Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych

  Data złożenia petycji: 15 październik 2019 r.

  Przedmiot petycji:

  Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym (…)

  przeczytaj całość »

 2. 11 października 2019 15:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Mały grant - oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Mały grant - oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Informacja o złożeniu oferty w trybie pozakonkursowym

  Wójt Gminy Lipowa informuje, iż zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i (…)

  przeczytaj całość »

 3. 10 października 2019 11:52 | wersja 3 | Ten dokument ma 15 załączników 15

  Przetarg

  „Przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanego budynku po byłej plebanii przy Parafii Św. Bartłomieja w Lipowej na Centrum Usług Społecznościowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i zakupem niezbędnego wyposażenia

  „Przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanego budynku po byłej plebanii przy Parafii Św. Bartłomieja w Lipowej na Centrum Usług Społecznościowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i zakupem niezbędnego wyposażenia


  przeczytaj całość »

 4. 10 października 2019 07:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa

  Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie