Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP

  1. 10 maja 2018 08:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

    Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1073 z poźn. zm.), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o (…)

    przeczytaj całość »

Poprzednia    1    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie