Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ogłoszenia

 1. 10 października 2019 07:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa

  Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o (…)

  przeczytaj całość »

 2. 26 września 2019 10:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  I N F O R M A C J A w sprawie Ogłoszenia Przetargu nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 563 w Lipowej

  I N F O R M A C J A w sprawie Ogłoszenia Przetargu nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 563 w Lipowej

  Wójt Gminy Lipowa na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), (…)

  przeczytaj całość »

 3. 29 maja 2019 12:20 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia29.05.2019 r. do dnia 18.06.2019r. wykaz obejmujący (…)

  przeczytaj całość »

 4. 2 kwietnia 2019 15:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) na„Sporządzanie operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej w związku ze zbyciem (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie