Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 stycznia 2018 11:48 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komisje


Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji w składzie:

 1. Janusz Szymański- Przewodniczący
 2. Grażyna Urbaś - Zastępca Przewodniczącej
 3. Halina Krywult - członek
 4. Andrzej Binda - członek
 5. Mirosław Piotrowski - członek
 6. Czesław Miklusiak - członek
 7. Paweł Prochot - członek


Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska w składzie:

 1. Grażyna Urbaś - Przewodnicząca
 2. Janusz Szymański - Zastępca Przewodniczącej
 3. Stanisław Machowski - członek
 4. Mateusz Zeman - członek
 5. Jan Caputa - członek


Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy w składzie:

 1. Krystyna Małysa-Brodka - Przewodnicząca
 2. Janusz Szymański - Zastępca Przewodniczącego
 3. Halina Krywult - członek
 4. Paweł Prochot- członek
 5. Andrzej Binda - członek


Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki w składzie:

 1. Piotr Śliwa - Przewodniczący
 2. Katarzyna Skrzypek - Zastępca Przewodniczącego
 3. Jan Caputa - członek
 4. Stanisław Machowski - członek
 5. Krystyna Małysa-Brodka - członek


Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Halina Krywult - Przewodnicząca
 2. Włodzimierz Jezutek - Zastępca Przewodniczącej
 3. Grażyna Urbaś - członek
 4. Jerzy Łodziana - członek
 5. Jan Caputa - członek

od. 12.12.2014 do 28.04.2016

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów w składzie:

 1. Anna Polak – przewodnicząca
 2. Grażyna Urbaś – zastępca przewodniczącej
 3. Janusz Szymański – członek
 4. Halina Krywult – członek
 5. Mirosław Piotrowski – członek
 6. Czesław Miklusiak – członek
 7. Andrzej Binda – członek


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:

 1. Halina Krywult – przewodnicząca
 2. Krystyna Małysa-Brodka – zastępca przewodniczącej
 3. Włodzimierz Jezutek – członek
 4. Jerzy Łodziana – członek
 5. Grażyna Urbaś – członek


Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie:

 1. Krystyna Małysa-Brodka – przewodnicząca
 2. Halina Krywult – zastępca przewodniczącej
 3. Anna Polak – członek
 4. Katarzyna Skrzypek – członek
 5. Stanisław Machowski – członek
 6. Andrzej Binda – członek
 7. Piotr Śliwa – członek


Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Włodzimierz Jezutek - przewodniczący
 2. Mateusz Zeman - zastępca przewodniczącego
 3. Jerzy Łodziana - czlonek

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie