Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 maja 2018 11:30 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Klub Radnych Rady Gminy Lipowa

W Radzie Gminy Lipowa mogą być tworzone kluby radnych. Kluby radnych działają na podstawie Statutu Gminy Lipowa oraz opracowanych przez siebie regulaminów. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału, co najmniej 3 radnych.

Szczegółowe zasady działania klubów radnych określa dział VII Zasady działania klubów radnychStatut Gminy Lipowa

Z dniem 5 maja 2018 r. powołany został Klub Radnych "Niezależni Gminy Lipowa" w skład którego wchodzą:

  1. Mirosław Piotrowski - przewodniczący.
  2. Paweł Prochot - członek.
  3. Mateusz Zeman - członek.


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie