Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 kwietnia 2018 07:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym XLVII Sesji Rady Gminy Lipowa

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz.446 ze zm.) zwołuję, na wniosek Wójta, XLVII Sesję Rady Gminy Lipowa na dzień 19 kwietnia 2018 r.(czwartek) godz. 8.00.


Proponowany przez wnioskodawcę porządek obrad

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Lipowa na stałe obwody głosowania.

4.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Gminy Lipowa

Andrzej Binda

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie