Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 sierpnia 2018 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym LII Sesji Rady Gminy Lipowa

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz.446 ze zm.) zwołuję, na wniosek Wójta, LII Sesję Rady Gminy Lipowa na dzień 16 sierpnia 2018 r. (czwartek) godz. 8.00.Proponowany przez wnioskodawcę porządek obrad


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/345/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczb radnych wybieranych w każdym okręgu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/346/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 kwietnia 2018 r.

5.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lipowa

Andrzej Binda

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie