Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 lipca 2018 07:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym LI Sesji Rady Gminy Lipowa

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz.446 ze zm.) zwołuję, na wniosek Wójta, LI Sesję Rady Gminy Lipowa na dzień 2 sierpnia 2018 r.(czwartek) godz. 8.00.


Proponowany przez wnioskodawcę porządek obrad


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLIII/308/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2032.

4.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XLIII/307/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2018

5.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

6.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Gminy Lipowa

Andrzej Binda

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie