Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 maja 2019 07:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa

W dniu 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr III/22/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2019 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian w Uchwale nr III/21/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2032 .
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr VI/61/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/215/09 z dnia 15 września 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIII/309/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r., Uchwałą Nr XVIII/85/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/232/13 z dnia 18 grudnia 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/87/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/69/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 08 września 2011 r., Uchwałą Nr XVIII/86/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipowa
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipowa, oraz określenia granic obwodów tych szkół, od dnia 1 września 2019 roku.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa, pracujących z grupami mieszanymi, obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lipowa”
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lipowa”
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji
/Jan Sołtysik/

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie