Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 października 2018 12:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lipowa

W dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipowa na 2018 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości nr 2536 położonej w Lipowej na rzecz Gminy Lipowa
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipowa.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie sołectwa Lipowa- przysiółek Dolna Lipowa w Gminie Lipowa.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołectwa Lipowa – przysiółek Dolna Lipowa w Gminie Lipowa.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipowa i przekazanie go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.”
13. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.Przewodniczący

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa

Janusz Szymański


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie