Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 września 2018 14:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lipowa

W dniu 26 września 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipowa na 2018 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lipowej.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lipowej.
7. Informacja dotycząca kosztów gospodarki odpadami, wody i ścieków na terenie Gminy Lipowa.
8. Ocena stopnia realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2018 r.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa

Janusz Szymański

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie