Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 czerwca 2018 10:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lipowa

W dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa.

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa – etap I

4.Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa z dnia 23 maja 2018 r.

5.Zapytania i wolne wnioski.

6.Zamknięcie posiedzenia.Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Janusz Szymański

Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,

Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska

Grażyna Urbaś

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy

Krystyna Małysa – Brodka

Przewodniczący Komisji Zdrowia,

Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki.

Piotr Śliwa

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie