Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 kwietnia 2019 14:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na wycinkę drzew

Wójt Gminy Lipowa informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego w ramach postępowania znak RI.6131.9.2019.M.Sz. na wycinkę drzew.

Uzasadnienie:

Zamawiający informuje, że we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty, spełniające wymagania formalne. W wyniku analizy przedmiotowych ofert Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferentów oferty cenowej przekraczającej znacznie kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie