Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

19 czerwca 2019 13:18 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zawiadomienie o posiedzeniu X Sesji Rady Gminy

W dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się X Sesja Rady Gminy Lipowa


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2032.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Lipowej na 18 miesięcy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej działkę nr 563 położonej w miejscowości Lipowa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G.T na Wójta Gminy Lipowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G.T na Wójta Gminy Lipowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G.T na Włodzimierza Jezutka – Sołtysa wsi Twardorzeczka.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G.T na Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obradPrzewodniczący Rady Gminy Lipowa
/Andrzej Binda/ 

19 czerwca 2019 13:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

W dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się X Sesja Rady Gminy Lipowa


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2032.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Lipowej na 18 miesięcy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej działkę nr 563 położonej w miejscowości Lipowa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G.T na Wójta Gminy Lipowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G.T na Wójta Gminy Lipowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G.T na Włodzimierza Jezutka – Sołtysa wsi Twardorzeczka.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G.T na Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obradPrzewodniczący Rady Gminy Lipowa
/Andrzej Binda/Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie