Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 maja 2019 07:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Sesji Rady Gminy


W dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Lipowa


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy Lipowa
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego oraz p.poż. za 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr III/22/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w Uchwale nr III/21/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr VI/61/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/215/09 z dnia 15 września 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIII/309/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r., Uchwałą Nr XVIII/85/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/232/13 z dnia 18 grudnia 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/87/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/69/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 08 września 2011 r., Uchwałą Nr XVIII/86/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipowa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipowa, oraz określenia granic obwodów tych szkół, od dnia 1 września 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa, pracujących z grupami mieszanymi, obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lipowa”
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lipowa”
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi Pana G.T na Wójta Gminy Lipowa, Przewodniczącego Rady i członków Komisji Rewizyjnej.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie posiedzenia.Przewodniczący Rady Gminy Lipowa
/Andrzej Binda/

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie