Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 lutego 2019 11:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o posiedzeniu Sesji Rady Gminy

W dniu 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się V Sesja Rady Gminy Lipowa.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Informacja międzysesyjna Wójta
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale NR III/22/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na
2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola w Leśnej poprzez zmianę siedziby.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodkach wsparcia i mieszkań chronionych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Leśnej na okres powyżej trzech lat i odstąpienie
od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/122/08 Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/123/08 Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/124/08 Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Twardorzeczka.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/125/08 Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sienna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/126/08 Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słotwina.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/08 Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostre.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Lipowa.
17. Zamknięcie posiedzenia.Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipowa
Katarzyna Skrzypek

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie