Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

8 sierpnia 2019 07:24 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zawiadomienie o posiedzeniu Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipowa

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019, poz.506.), Przewodniczący Rady na wniosek Wójta zwołuje XI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipowa na dzień 9 sierpnia 2019 roku na godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipowa na lata 2019 – 2032.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipowa w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
8. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący Rady Gminy
/Andrzej Binda/

 

8 sierpnia 2019 07:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zawiadomienie o posiedzeniu Sesji Nadzwyczajnej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019, poz.506.), Przewodniczący Rady na wniosek Wójta zwołuje XI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipowa na dzień 9 sierpnia 2019 roku na godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipowa na lata 2019 – 2032.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipowa w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
8. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący Rady Gminy
/Andrzej Binda/

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie